Geotech

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG VIỆT

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - ĐỊA KỸ THUẬT - MÔI TRƯỜNG

Túi địa kỹ thuật Geobag

Túi địa kỹ thuật Geobag là sản phẩm làm từ vải địa kỹ thuật đặc biệt, các sản phẩm này dùng làm đê mềm cho các công trình thuỷ , công trình biển ...

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh :0978.217.858