Geotech

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG VIỆT

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - ĐỊA KỸ THUẬT - MÔI TRƯỜNG

CÁCH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHI PHÍ CHUNG

(Xây dựng) – Về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí chung trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1937/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội.


                                                          Ảnh minh họa.
 

Theo nội dung Văn bản số 6247/SXD-QLXD ngày 14/7/2017 của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Bộ Xây dựng nêu: Trong quá trình thực hiện quản lý dự án đầu tư, các đơn vị là Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND TP có xin ý kiến Sở Xây dựng một số nội dung vướng mắc trong quá trình xác định các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phó chung trong việc lập tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng công trình.

Để có đủ cơ sở hướng dẫn các Ban quản lý dự án chuyên ngành thực hiện theo đúng quy định hiện hành, sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Định mức chi phí tư vấn được xác định theo quy mô, loại và cấp công trình. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và thiết bị. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại, cấp công trình, thì định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy mô, loại và cấp công trình tương ứng.

Chi phí chung trong dự toán công trình xây dựng được xác định theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại công trình thì định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán công trình được xác định theo loại công trình tương ứng với mức chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt.
                                                                                                                                                                                             Tuyết Hạnh - baoxaydung

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh :0978.217.858

Các tin tức liên quan